Assemblea General d'Escoltes Catalans_2020

L'Assemblea General d'Escoltes Catalans aprova la seva adhesió a la ILP-Montseny

L'estima i la protecció de la natura és un dels valors d'Escoltes Catalans i impregna tot el seu projecte educatiu. Per això, quan l'Agrupament Antoni Gaudí, de Barcelona, va proposar en la darrera Assemblea General d'Escoltes Catalans, celebrada el 12 de desembre de 2020, l'adhesió de l'Associació a la ILP-Montseny, la proposta va rebre un ampli suport, sent aprovada amb 188 vots a favor dels 197 totals.