mitjans de comunicació

Aclarint conceptes sobre la ILP-Montseny. Resposta a l'oposició de l'Associació de Propietaris del Montseny

Es conegut que tothom no rep la mateixa consideració als mitjans de comunicació. Les persones que treballem en organitzacions populars: socials, veïnals, ambientals, etc., ja estem acostumats a trobar un tracte diferent davant determinades conjuntures, on val menys la informació depenent d’on vingui. Per tant, la seva difusió, presentació o dimensió, no són equiparables en funció de qui estigui darrera de la informació rebuda.