ILP-Montseny

El Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya dóna suport a la ILP-Montseny

Les companyes del Centre Excursionista de Catalunya ens han remés còpia del butlletí de febrer, on expliquen de forma sintètica el fons del problema i aposten per defensar el Montseny, donant suport a la recollida de signatures per a la discussió al Parlament de la proposició de llei presentada per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, a través de la Iniciativa Legislativa popular, ILP-Montseny.

Gràcies companyes i companys del CEC, amb vosaltres ens sentim més fortes!

Recompte inicial de signatures ILP-Montseny

Benvolgudes i benvolguts fedataris, voluntàries, amigues i amics,

 

El 30 de desembre passat us comentàvem les dificultats serioses que estan causant les mesures de confinament, pel que fa a la recollida de signatures en suport de la ILP-Montseny.

És important saber on som i determinar la tasca que queda per davant. Ens cal fer un primer recompte de les signatures que portem recollides fins aquest moment de manera global.

L'Assemblea General d'Escoltes Catalans aprova la seva adhesió a la ILP-Montseny

L'estima i la protecció de la natura és un dels valors d'Escoltes Catalans i impregna tot el seu projecte educatiu. Per això, quan l'Agrupament Antoni Gaudí, de Barcelona, va proposar en la darrera Assemblea General d'Escoltes Catalans, celebrada el 12 de desembre de 2020, l'adhesió de l'Associació a la ILP-Montseny, la proposta va rebre un ampli suport, sent aprovada amb 188 vots a favor dels 197 totals.