S'inicia la 2a fase de la campanya per l'aprovació d'una Llei de protecció del Montseny (ILP Montseny)

Castanyer centenari de Viladrau

Una iniciativa legislativa popular (ILP) per salvar el Montseny

 

El Parc natural del Montseny és en perill

L’any 2019 ens deixa el desastre imperdonable de la COP25, celebrada el desembre a Madrid. Aquesta conferència internacional havia de fer front a l’actual crisi ambiental, qualificada pel món científic com una emergència climàtica del nostre planeta. Les mesures concretes per combatre els efectes d’aquesta emergència, però, han estat ridícules i, de fet, els debats importants han quedat ajornats. No s’ha aconseguit signar cap compromís realment ambiciós. Els mandataris polítics i els poders econòmics mundials, que actuen com si visquessin en un altre planeta, han estat els responsables d’aquest nou pas enrere.

A nivell local, la situació és tributària d’aquest mateix menyspreu per la realitat. En el cas del Montseny, el Parc natural per excel·lència i el més antic de Catalunya, la conjuntura actual n’és fruit d’aquesta mateixa actitud institucional. A dia d’avui els valors ambientals del massís montsenyenc i la seva contribució al manteniment d’unes condicions de vida sostenibles, tant pels humans com per a les diferents espècies que aixopluga, estan en perill.

Ara fa tres anys, l’exigua normativa conservacionista que contenia el Pla Especial de protecció aprovat l’any 2008, va ser polvoritzada per una sentència del Tribunal Suprem, que l’anul·là totalment, retornant la situació legal a una reglamentació urbanística elaborada a l’època del tardofranquisme, que fou aprovada l’any 1977. Fet que, entre altres efectes, deixa desprotegides més de 1.700 hectàrees del massís i en situació dubtosa tota la resta del seu espai.

La inoperància de les institucions que haurien de vetllar per la conservació d’aquest espai natural (Diputacions de Barcelona i de Girona i Generalitat de Catalunya), ha permès que la  situació es vagi degradant des de desembre de 2016,  de forma i manera que s’han anat acumulant projectes especulatius diversos: urbanístics, extractius, infraestructurals i turístics. Aquests projectes estan posant en perill els corredors biològics existents, la conservació de les espècies protegides i els mateixos recursos ambientals d’aquest espai natural. Espècies emblemàtiques úniques, com el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), estan en perill greu d’extinció.

 

Ens cal una llei per a protegir el Montseny

Davant d’aquesta situació, tips d’esperar respostes de l’Administració, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), conjuntament amb les entitats ecologistes i conservacionistes DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, hem compost una proposició de llei de protecció del Montseny. Aquesta proposició[1] ja ha estat presentada al Parlament de Catalunya per a la seva discussió i aprovació, en virtut de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (ILP) i ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 26 de novembre de 2019.

L’objecte d’aquesta llei és definir, jurídicament, els nivells de protecció que un espai natural, amb la riquesa biològica i els valors ambientals que conté el massís del Montseny, es mereix tenir. Volem protegir-lo de polítiques especulatives i d’infraestructures injustificades, que comprometen, encara més, el futur del Parc, ja prou difícil davant l’escenari d’emergència climàtica que vivim.

Les normatives que han existit anteriorment, els Plans especials, han estat basats en reglaments i lleis de tipus urbanístic avui obsoletes, però mai han tingut el caràcter de Llei. En ser aprovats per les Diputacions, com el Pla Especial de 1977, o pel conseller de torn, com el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Montseny de 2008 (actualment anul·lat), podien ser modificats o eliminats per circumstàncies polítiques diverses, sense la intervenció popular.

Per això, hem escollit la via de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que permet dotar al Parc natural de la protecció d’una Llei, amb uns rangs de protecció força superiors als que ha gaudit històricament, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Un cop aprovada aquesta Llei pel Parlament els límits reals del Parc coincidirien amb les normatives que s’han anat aprovant en l’àmbit estatal i europeu: espais PEIN, Xarxa Natura2000, etc. De la mateixa manera, les figures de protecció que proposem, quedarien fixades per Llei i no es podrien modificar,  tret que no fos a través d’un nou debat parlamentari.

 

Què és una ILP?

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un instrument de democràcia directa, fonamentada en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la intervenció en l'àmbit legislatiu. Permet a les ciutadanes i ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya el debat i la votació de propostes de llei sobre temes que siguin d’interès per a un sector de la població.

Aquesta és la via que la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife hem decidit iniciar, davant la inoperància de les autoritats ambientals, dels perills que amenacen la supervivència del Montseny com espai natural i de la situació d’indefensió jurídica que pateix. El Parc del Montseny juga un paper vital en el futur del nostre país, per la seva significació ambiental i per les conseqüències que la seva supervivència tindran sobre la resta d’espai naturals suposadament protegits. El conjunt de la ciutadania té dret a saber-ho i ha de poder decidir sobre aquest futur.

Com s’ha dit més amunt, la nostra proposta, que du per títol Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (#ILP Montseny), integra les figures de màxima protecció que reconeix la legislació de Catalunya als espais naturals. Recull aspectes jurídics, organitzatius, geogràfics, ambientals i científics, que justifiquen la seva necessitat i estableixen les bases i la delimitació dels espais a protegir.

 

Necessitem la participació ciutadana per a defensar el Montseny!

D’acord amb la legislació vigent, la nostra iniciativa s’exerceix mitjançant la presentació a la Mesa del Parlament d’una proposició de llei, que ha de comptar, com a mínim, amb el suport de 50.000 signatures físiques degudament autenticades, d’acord amb la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular. Aquesta fita permetrà que el text es pugui discutir al Ple del Parlament i tingui la possibilitat de ser aprovada.

El primer pas per aconseguir les signatures necessàries, consisteix en el nomenament de les persones que actuaran com a fedatàries en el procediment de recollida de signatures, és a dir: les persones que donaran fe que les dades i signatures recollides són autèntiques.[2]

Per aquesta primera fita us demanem la vostra col·laboració a partir d’ara mateix. Podeu inscriure-us per a ser fedatàries o fedataris omplint el formulari que trobareu a la pàgina web de la campanya #ILP Montseny, o adreçant-vos a qualsevol de les persones responsables de les diferents comarques o zones a través de les quals es canalitzaran els quaderns de recollida de signatures físiques[3]. Trobareu els contactes de cada zona a la mateixa pàgina web #ILP Montseny.

A partir del moment en que s’hagin confirmat oficialment els llistats de persones fedatàries, i es disposi dels plecs de signatures, segellats i numerats pel Parlament de Catalunya, es podrà iniciar la campanya de recollida de signatures, de la qual en farem la campanya informativa corresponent.

Des de la Comissió Promotora de la #ILP Montseny, composta per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, fem una crida a participar en aquesta campanya, per tal de protegir la biodiversitat i els valors ambientals del Montseny, aconseguint l'aprovació d'aquesta llei.

Salvem el Montseny!

 

[1] Podeu consultar el text complert de la proposta de Llei a

[2] Podeu veure quines són les tasques de les persones fedatàries a l’enllaç següent

[3] Les signatures digitals no són autoritzades en aquest cas. Malgrat que la Llei 1/2006, de la Iniciativa Legislativa Popular, ja preveia aquesta possibilitat, no ha estat desenvolupat posteriorment el reglament ni les mesures tècniques que ho permetrien.

Comentaris

Afegeix un nou comentari

  • Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.