Voluntaris

Perquè fer-se voluntàries?

Per anar avançant i preparar la campanya de recollida de signatures, ens cal concretar un seguit d’actes informatius per tot el territori, de manera que es pugui explicar el text de la proposta de Llei i els seus objectius, a la ciutadania del nostre país. D’aquesta forma,  es podrà copsar la transcendència que l’aprovació d’aquesta llei pot tenir per a la resta d’espais naturals que haurien d’estar protegits i s’aprofitaran les experiències i suggeriments recollits, per si convingués elaborar auto-esmenes al text proposat, abans del seu debat parlamentari. Per engegar tota aquesta feina, calen moltes persones: les voluntàries.

 

Quines són les tasques dels i les voluntàries?

El treball que poden fer els i les voluntàries és determinant. Proposar i preparar xerrades en diferents localitats, fer actes de propaganda de la ILP-Montseny, muntar taules per a la recollida de signatures en esdeveniments populars, recollir i controlar els plecs de signatures que s’hauran de lliurar a la Mesa del Parlament. Totes aquestes tasques poden ser dutes a terme gràcies al concurs d’aquestes persones, per això la seva feina resulta indispensable si volem que la ILP-Montseny arribi a bon port.

Vols ajudar-nos? Ens calen tants braços com sigui possible!

Envia'ns les teves dades a través del formulari següent: