Objectiu

Ens cal una llei per a protegir el Montseny

Davant d’aquesta situació, tips d’esperar respostes de l’Administració, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), conjuntament amb les entitats ecologistes i conservacionistes DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, hem compost una proposició de llei de protecció del Montseny. Aquesta proposició[1] ja ha estat presentada al Parlament de Catalunya per a la seva discussió i aprovació, en virtut de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (ILP) i ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 26 de novembre de 2019.

L’objecte d’aquesta llei és definir, jurídicament, els nivells de protecció que un espai natural, amb la riquesa biològica i els valors ambientals que conté el massís del Montseny, es mereix tenir. Volem protegir-lo de polítiques especulatives i d’infraestructures injustificades, que comprometen, encara més, el futur del Parc, ja prou difícil davant l’escenari d’emergència climàtica que vivim.

Les normatives que han existit anteriorment, els Plans especials, han estat basats en reglaments i lleis de tipus urbanístic avui obsoletes, però mai han tingut el caràcter de Llei. En ser aprovats per les Diputacions, com el Pla Especial de 1977, o pel conseller de torn, com el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Montseny de 2008 (actualment anul·lat), podien ser modificats o eliminats per circumstàncies polítiques diverses, sense la intervenció popular.

Per això, hem escollit la via de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que permet dotar al Parc natural de la protecció d’una Llei, amb uns rangs de protecció força superiors als que ha gaudit històricament, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Un cop aprovada aquesta Llei pel Parlament els límits reals del Parc coincidirien amb les normatives que s’han anat aprovant en l’àmbit estatal i europeu: espais PEIN, Xarxa Natura2000, etc. De la mateixa manera, les figures de protecció que proposem, quedarien fixades per Llei i no es podrien modificar,  tret que no fos a través d’un nou debat parlamentari.

 

[1] Podeu consultar el text complert de la proposta de Llei a la pestanya: La proposició de Llei

Castanyer de Viladrau