Com podem aconseguir-ho?

Necessitem la participació ciutadana per a defensar el Montseny!

D’acord amb la legislació vigent, la nostra iniciativa s’exerceix mitjançant la presentació a la Mesa del Parlament d’una proposició de llei, que ha de comptar, com a mínim, amb el suport de 50.000 signatures físiques degudament autenticades, d’acord amb la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular. Aquesta fita permetrà que el text es pugui discutir al Ple del Parlament i tingui la possibilitat de ser aprovada.

El primer pas per aconseguir les signatures necessàries, consisteix en el nomenament de les persones que actuaran com a fedatàries en el procediment de recollida de signatures, és a dir: les persones que donaran fe que les dades i signatures recollides són autèntiques.[1]

Per aquesta primera fita us demanem la vostra col·laboració a partir d’ara mateix. Podeu inscriure-us per a ser fedatàries o fedataris omplint el formulari que trobareu a la pàgina web de la campanya #ILP Montseny (pestanya de participació), o adreçant-vos a qualsevol de les persones responsables de les diferents comarques o zones a través de les quals es canalitzaran els quaderns de recollida de signatures físiques[2]. Trobareu els contactes de cada zona a la mateixa pàgina web #ILP Montseny.

A partir del moment en que s’hagin confirmat oficialment els llistats de persones fedatàries, i es disposi dels plecs de signatures, segellats i numerats pel Parlament de Catalunya, es podrà iniciar la campanya de recollida de signatures, de la qual en farem la difusió informativa corresponent.

Des de la Comissió Promotora de la #ILP Montseny, composta per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, fem una crida a participar en aquesta campanya, per tal de protegir la biodiversitat i els valors ambientals del Montseny, aconseguint l'aprovació d'aquesta llei.

Salvem el Montseny!

[1] Podeu veure quines són les tasques de les persones fedatàries a la pestanya de participació.

[2] Les signatures digitals no són autoritzades en aquest cas. Malgrat que la Llei 1/2006, de la Iniciativa Legislativa Popular, ja preveia aquesta possibilitat, no ha estat desenvolupat posteriorment el reglament ni les mesures tècniques que ho permetrien.

Ofici admissió al Parlament