Adherits

XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura)
ADDA (Asociación Defensa Derechos Animal)
ANG (Associació de Naturalistes de Girona)
ADENC (Associació per la defensa i Estudi de la Natura)
IPCENA (Institució de Ponent per a la Conservació i l‘Estudi de l’Entorn Natural)